Witamy na stronach Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie

Adres: 35-111 Rzeszów ul.Wyspiańskiego 16A; Telefon: (017) 85 44 188;  Mapa;

 

NASZA SZKOŁA


Rekrutacja - Nabór

Oferta szkoły

Historia szkoły


Najlepsze wyniki


Osiągnięcia

Realizowane projekty


Szkoła w MEDIACH


STOWARZYSZENIE

O Stowarzyszeniu


DOKUMENTY


Umowa

CertyfikatyROK SZKOLNYKalendarz imprezWywiadówki
SAMORZĄD SZKOLNY
Imformacje Samorządu


NASZA KADRA


Dyrekcja


Sekretariat


Nauczyciele


Pedagog szkolny


Pracownicy


GALERIA


GAZETKI


ARCHIWUM 2014

ARCHIWUMCIEKAWE LINKI


IMPRESJE AKTORSKIE
Masz pytanie?
Odpowiemy...
  

 

mgr Kinga Rajchel

 Zespół Szkół Społecznych nr 2
w Rzeszowie

Godziny pracy w roku szkolnym

 Poniedziałek 10.30 – 11.30

Środa 10.30 – 11.30

 Czwartek 10.30 – 12.30

 

Pedagog szkolny pomaga rozwiązywać problemy wychowawcze, dydaktyczne i rodzinne uczniów naszej szkoły. Współpracuje z pracownikami MOPS - u, kuratorami społecznymi i zawodowymi, dzielnicowymi, z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Centrum Interwencji Kryzysowej,

a także z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi.

pomocPedagog szkolny:

• troszczy się o realizację obowiązku szkolnego uczniów;

• określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom poprzez wnioskowanie o wydanie opinii o uczniu przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną;

• udziela pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w pracy
z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;

• podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

• rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz trudności wychowawczych, poprzez:

- obserwację zachowań pojedynczych uczniów i klas

- analizę wyników nauczania i ocen zachowania

- diagnozowanie środowiska ucznia

• udziela porad rodzicom, ułatwiających rozwiązywanie ich problemów wychowawczych

• organizuje pomoc w zakresie wyrównywania braków
w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce

• współorganizuje pomoc w zakresie wyrównywania
i likwidowania zaburzeń rozwojowych

- rewalidacja
- reedukacja
- terapia

• udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;

• udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności
w kontaktach rówieśniczych
i środowiskowych.

 Drogi uczniu!
Pamiętaj! Zawsze możesz zwrócić się do mnie, kiedy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;

  nie potrafisz porozumieć się z kolegą, koleżanką, nauczycielem, kimś bliskim;

  masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;

  masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;

  chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;

  chciałbyś z kimś porozmawiać;

  chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób;

  masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.