http://www.spoleczna2.pl
 

Witamy na stronach Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie

Adres: 35-111 Rzeszów ul.Wyspiańskiego 16A; Telefon: (017) 85 44 188;  Mapa;

W ROKU 2016 OBCHODZILIŚMY JUBILEUSZ 25-LECIA SZKOŁY

NASZA SZKOŁA


Rekrutacja - Nabór

Oferta szkoły

Historia szkoły

Patron szkoły


Najlepsze wyniki


Osiągnięcia

Realizowane projekty

Akademia umiejętności i kompetencji


Szkoła w MEDIACH


STOWARZYSZENIE

O Stowarzyszeniu


DOKUMENTY


Umowa

CertyfikatyROK SZKOLNYKalendarz imprezWywiadówki
sAMORZĄD SZKOLNY
Imformacje Samorządu


NASZA KADRA


Dyrekcja


Sekretariat


Nauczyciele


Pedagog szkolny


Pracownicy


GALERIA

GAZETKI


ARCHIWUMCIEKAWE LINKI


IMPRESJE AKTORSKIE
     

Anastazja Dżupina - Dzwonki 

Anastazja Dżupina - Pod gorącym słońcem 

Anastazja Dżupina - Maki

 


Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
W ramach IX osi priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji
w regionie; Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Nazwa beneficjenta:

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Św. J. S. Pelczara W Rzeszowie/ Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. Św. J. S. Pelczara w Rzeszowie wraz z partnerami Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Społecznej  w Rzeszowie/ Zespołem Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

 Tytuł projektu:

Akademia umiejętności i kompetencji

 Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 400 uczniów i 65 nauczycieli kształcenia ogólnego Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie do 30.06.2020 r.

 Cele szczegółowe

·        podniesienie kompetencji kluczowych przez 400 uczniów do 30.06.2020 r.

·        zwiększenie kompetencji 65 nauczycieli kształcenia ogólnego (w tym w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu) do 30.06.2020 r.

·        wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych do 30.06.2020 r.

 Grupą docelową są nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Społecznych Nr 2
w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie uczący się lub pracujący na terenie woj. podkarpackiego.

 Zadania:

1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek

2. Wsparcie edukacyjno-zawodowe oraz doskonalenie kompetencji językowych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek

3.  Podnoszenie kompetencji w zakresie kompetencji kluczowych, przyrodniczych oraz TIK uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie

5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów Zespołu Szkoł Społecznych nr 2 w Rzeszowie

 Okres realizacji projektu:

01.04.2018 r. – 30.06.2020 r.

 Planowane efekty:

·        Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 65

·        Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 400

·        Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 3

·        Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 3

 Grupa docelowa:

·        400 uczniów Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

·        69 nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

·        Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Św. J. S. Pelczara W Rzeszowie/ Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. Św. J. S. Pelczara
w Rzeszowie wraz z partnerami Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Społecznej
w Rzeszowie/ Zespołem Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

 Wartość projektu:

994 552,00 zł

 Dofinansowanie projektu z UE:

845 369,20 zł

Procedura rozeznania rynku (zapytania ofertowe)

1. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na dostawa materiałów szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 września 2018 r. do godz. 13.00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów - nr pokoju D 1.10. Przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: instytut.teologiczno.pastoralny@gmail.com W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę materiałów szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

3. Załącznik nr 2 - wzór umowy

Powiadomienie o wyborze wykonawcy czytaj...

 

1. Regulamin realizacji projektu pn. Akademia umiejętności i kompetencji

2. Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

3. Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - osoba niepełnoletnia

5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - osoba pełnoletnia

6. Oświadczenie uczestnika projektu        Masz pytanie?

Odpowiemy

 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY
I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
PT: "BOŻE NARODZENIE
- ŚWIĘTA MOICH MARZEŃ"