Zespół Szkół Społecznych nr 2

w Rzeszowie,

·       Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2

·       Społeczne Gimnazjum Nr 2

·       Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Oferta szkoły - dla obcokrajowców:

 

 • małe zespoły klasowe

 •  przyjazna atmosfera w szkole

 •   indywidualizacja nauczania

 •  realizacja programu MEN

 •  możliwość realizacji innych programów  edukacyjnych

 •  nauka języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego (lub innych w razie potrzeb)

 • nauczyciel wspomagający nauczanie dla obcokrajowców
   (j. angielski, j. francuski)- w razie potrzeby

 •  świetlica i stołówka szkolna

 •  różnorodne kółka zainteresowań

 •  bogata oferta zajęć korekcyjnych
  (logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze)

 • różnorodność zajęć sportowych
  (basen, tenis, aerobik, taniec towarzyski, wspinaczka skałkowa)

 • różne formy kształcenia
  (wycieczki, zielone szkoły, lekcje teatralne i muzealne)

 • wszystkie fakultety maturalne

 •  opieka szkolnego psychologa

 •  współpraca z uczelniami wyższymi

 •  wymiana zagraniczna

 •  nowoczesna pracownia komputerowa ze środków EFS

 •  otwartość na propozycje rodziców dotyczące procesu wychowania i nauczania młodzieży

 •  certyfikaty jakości pracy szkoły

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.spoleczna2.pl
i w sekretariacie szkoły - tel.
(017) 85 44 188

e-mail: spoleczna2@wp.pl

 

 

Zespół Szkół Społecznych no 2

 in Rzeszów

 

·       Public Primary School no 2

·       Public Middle School no 2

·       Public Secondary School

 

 

The offer of  school for foreigners:

 

·       Little classes

·       Friendly atmosphere

·       Individual approach to students

·       Following the MEN program

·       Possibility of following other educational programs

·       Teaching English, German, French, Spanish (and others)

·       English or French speaking teacher assistant for foreign students

·       Common room and school canteen

·       Various school clubs

·       Many remedial courses (speech therapy, corrective gymnastics)

·       Different sports clubs (swimming, tennis, aerobics, dancing, rock climbing)

·       Different forms of education (trips, educational tours, theatrical and museum lessons)

·       Matura preparation classes

·       School psychologist

·       Cooperation with Universities and Technical Universities

·       Foreign Student Exchange

·       Modern IT laboratory financed by EFS

·       Cooperation with parents concerning students’ problems and education

·       Certificates which guarantee good quality of education

 

 

Detailed information on our website

www.spoleczna2.pl  
an at the School Office, phone: 
(017) 85 44 188

email: spoleczna2@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

Sozialgrundschule Nr 2 in Rzeszów

 

 

 

 

Unser Angebot:

 

 

·         niedriges Schulgeld

·         kleine Klassen ( bis 15 Schüler/Innen)

·         individuelle Differenzierung - jeder Schüler ist anders

·         ein gutes soziales Klima wirkt sich positiv auf die Lernleistung aus

·         Fremdsprachenlernen schon in der 1. Klasse der Grundschule: Englisch, Deutsch (Französich und Spanisch –  fakultativ)

·         zahlreiche Arbeitsgemeinschaften ( Sport-, Theater - , Fremdsprachen-, Kunst-, Tanz-  u. a.)

·         Ganztagesschule mit  Mittagspause – das Mittagessen wird in der Schulmensa  vorbereitet und frisch serviert

·         Kino-, Museum- und Theaterunterricht

·         Sport macht fit! ( Schwimmbad, Tischtennis, Nordic Walking, Bogenschießen u. v. a.)

·         Computerraum (Informatik schon in der Grundschule)

·         enger Kontakt zwischen Schule und Elternhaus

 

 

 

 

Ausführliche Informationen auf::

www.spoleczna2.pl 

und im Sekretariat

Tel.: (0 17) 85 44 188

 

E-Mail: spoleczna2@wp.pl